Intranet login

Cégünk az EU adatvédelmi szabályok szerinti teljeskörű védelem mellett elkötelezett, így a következők alapján tájékoztatjuk az adatvédelmi rendelkezéseknek való megfelelésünkről.

Szolgáltatásaink megrendelése és használata személyes adatok feldolgozását teheti szükségessé (például megrendelőlap használata). Az adatvédelmi törvény szerint a „személyes adat” egy azonosítható személyre vonatkozó személyes információra vonatkozik. Az ügyviteli és üzleti (szerződéses jellegű) adatkezelést a megfelelő számviteli és adózási törvények szerint használjuk és tároljuk. Az adatkezelő (cégünk) adatait a "Cégünkről" menüpontban tájékozódhat. Néhány technikai információ is lehet személyes adat, így a szolgáltatásunk igénybevételekor ezeket technikailag kezelnünk szükséges, különben a szolgáltatás ellehetetlenülne (pl. bizonyos esetekben az IP cím vagy felhasználói azonosítók). A weboldalunk vagy szolgáltatásaink használatakor az Ön által megadott vagy használt adatokat technikailag felhasználjuk, mely elengedhetetlen a működés szempontjából. A technikai használat ténye naplózva van. A személyes adatokat a GDPR adatvédelmi szabályozásoknak megfelelően dolgozzuk fel. Az adatokat csak akkor dolgozzuk fel, ha az törvény által engedélyezett. A weboldal használatakor a személyes adatokat csak személyes hozzájárulás alapján dolgozzuk fel (a GDPR 6. cikke, 1. bekezdés, 1. pontja) olyan szerződések teljesítésére, amelyekben részt vesz, vagy kérésére egy szerződés megkötésének előkészítésére (a GDPR 6. cikke, 1. bekezdés b. pontja), törvényes kötelezettség teljesítésére (a GDPR 6. Cikke, 1. bekezdés, c. pontja) vagy ha a feldolgozást a mi, vagy egy harmadik fél törvényes érdekei írják elő, kivéve, ha ezeket az érdekeket a személyes adatok védelmét előíró, az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságjogai felülírják (a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, f. pontja szerint). A személyes adatokat a feldolgozás vagy a szerződéses vagy törvény szerinti kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk, kivéve ha azt ettől eltérően jelöltük. Közvetített szolgáltatások esetén (pl. domain név regisztráció) a más szolgáltatók által nyújtott integrált szolgáltatások tekintetében jelen Adatvédelmi nyilatkozat szerint a személyes adatokat ezen szolgáltatókhoz meghatározott védett csatornán továbbítjuk (mely elsősorban online módon történik). Ezen szolgáltatók székhelye lehet úgynevezett harmadik világhoz tartozó országban, az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül. Weboldalunk egy kapcsolatfelvételi űrlapot tartalmaz, amellyel üzenetet küldhet nekünk. Ezen adatok kizárólag a kapcsolatfelvételre használatosak és a weboldal automatikusan átkonvertálja egy klasszikus email-re, tehát azzal egyenértékű, mintha egy egyszerű email-ben keresne meg minket. Ezzel kapcsolatban (a fogadott email-en és a weboldal használatának tényén kívül) más nem kerül letárolásra. Szolgáltatásaink és weboldalunk nem használ közösségi portálokat, azokkal nincs integrálva, így adatátvitel sem valósul meg. Nincs se Facebook, se Google, se Instagram (stb) kapcsolatunk. Még Google Analytics vagy Tag Manager sincs az oldalunkon elhelyezve, így az oldalunk használatáról sem értesítünk harmadik felet. A szolgáltatásaink technikai megvalósításában (annak jellegétől fogva) a működés alatt és annak naplózásában a technikai adatok jelennek meg, mely esetleg személyes adatnak minősülhet. A feldolgozás célja a technikai adminisztráció és az alkalmazás biztonságának kezelése. Ezek az adatok a naplózásokba és a mentésekbe is bekerülhetnek, de ezek kizárólag a szolgáltatás működéséhez szükséges feldolgozásában (illetve helyreállításkor) kerülhetnek felhasználásra, nem kerülnek feldolgozásra marketing célokkal, nem adjuk át harmadik félnek. Ugyanakkor a szervereink olyan számítóközpontokban vannak elhelyezve, ahol az adatfolyamok irányítása olyan router-eken és számítógépeken keresztül zajtlik, mely nem a mi hatáskörünkbe tartozik. Az ezeken történő adatfeldolgozás is tőlünk független, arra nincs és nem is lehet hatásunk. Tájékoztató leveleket a szolgáltatások megrendelésével kapcsolatban megadott kapcsolattartó címekre küldhetünk. Ezek nem kéretlen reklámok, hanem a megrendelt szolgáltatásokkal összefüggő információk, így üzleti információnak minősül, mely a megrendelés és szokásos üzletmenet része. Hírleveleket nem küldünk semmiféle csatornán olyan címekre, akik ezt kifejezetten nem kérték (például feliratkozással vagy szolgáltatás megrendelésével, ahol kérték a hírlevélben történő tájékoztatást). Szolgáltatásaink között szerepelhet hírlevél küldése ügyfelünk nevében az ügyfelünk által kezelt listára. Ekkor a cégünk semmilyen módon nem jelenik meg a folyamatban azon kívül, hogy a technikai lebonyolítás a saját technikai eszközeinken keresztül történik. Mi az ügyfelünk által kezelt adatokat nem dolgozzuk fel (de vigyázunk annak biztonságára). A weboldalunkon sütiket használunk. A sütik kis méretű szövegfájlok, amelyeket a böngészője egy weboldal meglátogatásakor elment. Ez azonosítja a használt böngészőt és web szerverünk számára felismerhető. A sütik használatából eredő adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja. A feldolgozás ezen módja törvényes érdekeinket szolgálja, ezáltal a weboldal felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tehető. Az általunk használt sütik nagy része „munkamenet sütiként” ismert. Ezeket a böngésző a látogatás vége után törli, illetve a további sütiket egy meghatározott idő elteltével automatikusan törli, ami a sütitől függően változhat. A sütiket Ön a böngészője biztonsági beállításaiban bármikor törölheti. A böngésző beállításaiban elutasíthatja a sütik használatát is. Weboldalunkon harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat és tartalmakat is használhat. Ehhez az integrációhoz szükséges az IP-cím feldolgozása, hogy a tartalmat a böngészőre küldhessük. Az IP-címet ezáltal továbbítjuk a vonatkozó harmadik fél szolgáltatónak. Minden esetben a feldolgozást saját törvényes érdekeink céljaira végezzük, weboldalunk optimalizálása és üzleti műveleteink javítása érdekében, melynek jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja. A Javascript programozási nyelvet rendszeresen használjuk a tartalmak integrálására. Ezért az adatfeldolgozást megakadályozhatja a Javascript műveletek letiltásával böngészőjében. Ebben az esetben Ön a weboldal szolgáltatását nem fogja tudni teljes mértékben igénybe venni.